0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

АК_Бакалаври - Биологически факултет

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

 

        Съгласно Закона за висшето образование – чл. 6, ал. (4), „Висшето училище осигурява качеството на образованието и научните изследвания чрез вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, която включва и проучване на студентското мнение най-малко веднъж за учебна година.” В тази връзка, по решение на Деканския съвет на Вашия факултет, Лабораторията за анализи и проучвания се обръща към Вас с молба за Вашите мнения и оценки за качеството на учебния процес.

        Постарали сме се да включим въпроси, които отразяват настоящата извънредна ситуация в обучението Ви, но има и въпроси, които са принципни и касаят учебния процес в специалностите, независимо от формата на провеждане на занятията.

           Анкетата е анонимна и резултатите от нея ще бъдат използвани само като обобщена информация.

           Предварително Ви благодарим за участието!